Condicions generals d'ús

1. Avís i informació legal

La Comunitat de Recursos Humans (CORH) és una comunitat virtual que integra a professionals dels recursos humans del sector públic local. L’avís legal regula l’accés i ús del servei del lloc web corh.diba.cat que la CORH posa a disposició dels seus usuaris. interessats en els serveis i continguts de la comunitat virtual i que acompleixen amb els requisits d’accés.

La CORH podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i continguts del lloc web. L’ús del lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís des del moment en què l’usuari hi accedeixi.

 

2. Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des d’aquest amb total subjecció a la normativa vigent, als bons costums i a aquestes condicions generals, mantenint alhora el degut respecte a la resta d’usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat de l’espai virtual. L’usuari renunciarà a qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest web amb finalitats il•lícites i expressament prohibides en les condicions generals d’ús, havent de respondre davant l’incompliment d’aquestes obligacions i en qualsevol cas quan malmeti, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxiu i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la CORH, dels seus membres o de qualsevol usuari de l’espai virtual. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels contingut i informacions (articles, notícies, missatges, etc.), l’ús dels gràfics, arxius d’imatge, fotografies, software, així com el codi i scripts interns del portal que són propietat de la Diputació de Barcelona, llevat d’autorització expressa per part d’aquesta.

La CORH condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d’usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’usuari es compromet a conservar i a emprar amb la deguda diligència. La CORH assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari; l’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols personal a tercers. En aquest sentit, l’usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la seva contrasenya, evitant el seu ús per part de tercers.

Tota informació que faciliti l’usuari a través dels mecanismes establerts haurà de ser veraç, essent responsabilitat seva mantenir la informació facilitada a la CORH permanentment actualitzada de forma que respongui en cada moment a la situació real de l’usuari.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’emprar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitàries així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol•licitats amb caràcter previ per la CORH.

 

3. Responsabilitat

La CORH no es responsabilitza dels danys i els perjudicis que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat o errors i omissions de les informacions i serveis continguts en el lloc web així com tampoc de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix o dels errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es prestin serveis.

 

4. Llei de protecció de dades

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa el receptor d'aquest document que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, i que resulten necessàries per a la formalització, gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota l'activitat institucional pròpia de la CORH s'incorporaran a un arxiu de dades automatitzat de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària la Diputació de Barcelona.

En el moment que la persona interessada facilita les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic, autoritza expressament la utilització d'aquestes dades a l'efecte de les comunicacions periòdiques, incloent-hi les que es duguin a terme per via del correu electrònic, que la Comunitat de Recursos Humans dugui a terme amb els seus usuaris per informar-los de les seves activitats/notícies, sessions de treball i també de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat que desenvolupa.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

En tot cas, el cessionari pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació respecte de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica corh@diba.cat

 

5. Google Analytics

Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d'anàlisi estadístic de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors.

Google recopilarà informes de l'activitat del website i prestarà altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet, d'acord amb la seva Política de privacitat (http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).

Vostè pot evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de galetes (cookies) per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer ús de totes les funcionalitats d'aquest website. En utilitzar el website vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins més amunt indicats.

 

Dóna't d'alta a la CORH

CONTACTE

Telf.: 674260163
Correu electrònic: corh@diba.cat
Formulari: Escriviu-nos »